Program Yürütme Kurulu (İdari Kadro)

 Prof.Dr. A.Nil Türkeri  Prof.Dr.A.Nil Türkeri
 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
 Program Koordinatörü

 Prof.Dr. Gül Koçlar Oral  Prof.Dr. Gül Koçlar Oral
 İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi
 Program Yürütme Kurulu Üyesi

 

 Dr. Öğr. Üyesi M.Cem Altun  Yrd.Doç.Dr. M.Cem Altun
 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
 Program Yürütme Kurulu Üyesi