Genel Esaslar

Genel Esaslar

Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim) “Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” uygun olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda...

  • Program, üç dönemden oluşmaktadır. Genel olarak, 1. dönem Eylül-Aralık; 2. dönem Ocak-Mart ve 3. dönem Nisan-Haziran ayları arasında yer almaktadır. Program, 1. dönem başlar ve 3. dönem sonunda biter. Her bir dönem, 11 hafta ve takip eden dönem sonu sınav haftası olmak üzere toplam 12 haftadır.
  • Program, hafta içi iki veya üç gün, saat 18:300-21:30 ve cumartesi günü yürütülmektedir.
  • Program, toplam 39 kredilik 13 adet dersten ve kredisiz bir dönem-mezuniyet projesinden oluşmaktadır.
  • Programın eğitim - öğretim dili Türkçe'dir. 
  • Dönem Projesi "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde değerlendirilir , bu dersin kredisi yoktur. Başarısız olunması durumunda, başarılı olana dek bu dersin yeniden alınması gerekir.